Том 2, № 1 (2005)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

ДИНАМІКА ВЗАЄМОДІЇ НОСІЇВ ЗАРЯДУ З ЦЕНТРАМИ ПРИЛИПАННЯ ПРИ ФОТОДЕФОРМАЦІЙНОМУ ЗБУДЖЕННІ НАПІВПРОВІДНИКА PDF
B. M. Pavlyshenko, R. Ya. Shuvar 6-9
ТЕОРІЯ ПЕРЕНОСУ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ЗБУДЖЕННЯ: КІНЕТИКА ЕКСИТОННОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ В ТРЬОХШАРОВИХ СИСТЕМАХ PDF (English)
Sergey I. Pokutnyi 10-15
ДЕТЕКТУВАННЯ ЕФЕКТУ ВПЛИВУ ХІМІЧНОГО ОТТОЧЕННЯ НА ІМОВІРНІСТЬ β РОЗПАДУ PDF (English)
A. V. Glushkov, S. V. Malinovskaya, Yu. V. Dubrovskaya 16-20
ДЕТЕКТУВАННЯ СТОХАСТИЧНОСТІ АТОМНИХ СИСТЕМ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ РЕКУРЕНТНИХ СПЕКТРІВ У СХРЕЩЕННИХ ЕЛЕКТРИЧНОМУ І МАГНІТНОМУ ПОЛЯХ PDF (English)
D. A. Korchevsky, I. M. Shpinareva, A. V. Ignatenko 21-26

Проектування і математичне моделювання сенсорів

ТЕХНОЛОГІЯ ХІМІЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕНСОРНИХ МАССИВІВ: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ PDF (Русский)
Yu. М. Shirshov, I. A. Koshets, R. V. Khristosenko 27-33
ЛАЗЕРНИЙ ФОТОІОНІЗАЦІЙНИЙ СЕНСОР ПОДІЛЕННЯ ВАЖКИХ ІЗОТОПІВ ТА ЯДЕРНИХ ІЗОМЕРІВ: СЕЛЕКТИВНА ІОНІЗАЦІЯ СТАЛИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ І ЛАЗЕРНИМ ПОЛЕМ (U, Tm) PDF (English)
S. V. Ambrosov 34-40

Сенсори фізичних величин

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ МІКРОСЕНСОРІВ І МІКРОСИСТЕМНОЇ ТЕХНІКИ В ГНЦ РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ НПК “ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР” МИЭТ PDF (Русский)
N. A. Shelepin 41-45

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

ПРО ПОРОГОВУ ФОТОЧУТЛИВІСТЬ КРЕМНІЄВИХ МДН ФОТОСЕНСОРІВ З НЕРІВНОВАЖНИМ ВИСНАЖЕННЯМ PDF
A. P. Gorban, V. P. Kostylyov, A. V. Sachenko, О. A. Serba, V. V. Chernenko 46-51
ПІСЛЯРАДІАЦІЙНА РЕЛАКСАЦІЯ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНИХ ЗМІН ОПТИЧНОГО ПОГЛИНАННЯ В ХАЛЬКОГЕНІДНОМУ СКЛІ СИСТЕМИ Ge-As-S PDF
A. P. Kovalskiy, O. I. Shpotyuk, R. Ya. Golovchak, M. M. Vakiv 52-56
ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОПТИКО- ЕЛЕКТРОННИХ СЕНСОРНИХ ПРИЛАДІВ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ PDF (Русский)
V. P. Maslov 57-62

Біосенсори

БІОСЕНСОРИ НА ОСНОВІ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ PDF (Русский)
N. F. Starodub, V. M. Starodub 63-71

Матеріали для сенсорів

ТЕНЗОРЕЗИСТИВНИЙ ЕФЕКТ У ТОВСТИХ ПЛІВКАХ НА ОСНОВІ ЛЕГОВАНОГО СУРМОЮ ДИОКСИДУ ОЛОВА PDF
B. M. Rud, A. G. Gonchar, E. Ya. Telnikov 72-79

Сенсори та інформаційні системи

ДЕТЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОЛЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА: СТОХАСТИЧНІСТЬ І ЕФЕКТИ ХАОСУ PDF (English)
A. V. Glushkov, Yu. Ya. Bunyakova, V. N. Khokhlov, G. P. Prepelitsa, I. A. Tsenenko 80-84

Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН КАТАСТРОФІЧНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ КРЕМНІЄВИХ МОН — ТРАНЗИСТОРІВ PDF (English)
O. Kulinich, M. Glauberman, G. Chemeresuk, I. Yatsunsky 85-89