Том 9, № 3 (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

Експрес аналізатор параметрів функциональних матеріалів на основі методу імпедансної спектроскопії PDF (Русский)
О. Л. Кукла, А. В. Мамикін, А. С. Майстренко, О. С. Павлюченко

Сенсори фізичних величин

ТЕНЗОРЕЗИСТИВНІ СЕНСОРИ ТИСКУ НА ОСНОВІ НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ PDF
А. О. Дружинін, І. Й. Мар’ямова, О. П. Кутраков, Н. С. Лях-Кагуй

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

ВЛАСТИВОСТІ НАДТОНКИХ ПЛІВОК ГЕТЕРОСТРУКТУР p(Pb1-xSnxSe) – n(CdSe) В ДАЛЬНІЙ ІЧ- ОБЛАСТІ СПЕКТРУ PDF
Я. І. Лепіх, І. О. Іванченко, Л. М. Будіянська
ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТЕЙ РАДІАЦІЙНИХ ПЕРЕХОДІВ У СПЕКТРАХ ДЕЯКИХ Ne-ПОДІБНИХ БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ PDF (English)
О. В. Глушков, О. Ю. Хецеліус, Т. О. Флорко, Г. В. Ігнатенко
ВІЗУАЛЬНИЙ ОПТИЧНИЙ СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВІ ПЛІВКИ WO3 І ШАРУ КАТАЛІЗАТОРА PDF
Г. Я. Колбасов, С. В. Волков, Ю. С. Краснов, С. С. Фоманюк

Хімічні сенсори

Сенсор гальванічного типу для визначення сірководню в повітряному середовищі PDF
Ю. С. Мірошниченко, А. І. Кушмирук, О. В. Косогін, О. В. Лінючева

Біосенсори

ОПТИМІЗАЦІЯ ОДНОЧАСНОЇ РОБОТИ ТРЬОХ МІКРОБІОСЕНСОРІВ ДЛЯ МУЛЬТИАНАЛІЗУ ГЛЮКОЗИ, ЛАКТАТУ ТА ГЛЮТАМАТУ PDF
О. О. Солдаткін

Наносенсори (фізика, матеріали, технологія)

ПРЕЦИЗІЙНИЙ ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТОВЩИНИ СУБМІКРОННИХ ПОЛИТИХ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК PDF (English)
А. Ю. Мєшалкін, В. Г. Абашкін, А. М. Прісакар, Г. М. Трідух, И. С. Андрієш, Л. П. Бєц, Е. А. Акімова

Матеріали для сенсорів

ОДЕРЖАННЯ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ n-CdO/p-Si PDF
В. В. Хомяк, Л. Ф. Політанський
СТУПІНЬ САМОКОМПЕНСАЦІЇ ZnO СПІВЛЕГОВАНОГО АЗОТОМ ТА АЛЮМІНІЄМ PDF
А. І. Євтушенко, Г. В. Лашкарьов, Л. А. Косяченко, В. М. Склярчук, О. Ф. Склярчук, В. Й. Лазоренко, В. М. Ткач
ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СЕНСОРНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
Л. С. Монастирський, О. І. Аксіментьєва, І. Б. Оленич, Б. С. Соколовський, М. Р. Павлик, П. П. Парандій
ВЛАСТИВОСТІ ZnSe ТА CdTe ЛЕГОВАНИХ ІЗОВАЛЕНТНОЮ ДОМІШКОЮ Сa PDF
М. М. Сльотов, І. І. Герман, О. М. Сльотов, В. В. Косоловський
ВПЛИВ ВІДПАЛУ НА СТРУКТУРУ, ФОНОННІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Zn1-XCdXO PDF
І. І. Штеплюк, Г. В. Лашкарьов, В. Й. Лазоренко, В. В. Хомяк, І. І. Тімофєєва
АНАЛІЗ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ У ДВІЙКОВІЙ СИСТЕМІ А2 — В6 ZnTe PDF (Русский)
С. В. Лєнков, О. В. Банзак, О. В. Карпенко

Технологія виробництва сенсорів

ФОРМУВАННЯ КРЕМНІЄВИХ МІКРО- ТА НАНОСТРУКТУР ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОЛЬОВОЇ ЕМІСІЇ PDF
О. В. Стеблова, О. Л. Братусь, Ю. М. Педченко, A. A. Євтух